Mitu Monteiro

Mitu Monteiro

View Details
Airton Cozzolino

Airton Cozzolino

View Details
Paulino Pereira

Paulino Pereira

View Details
Keahi de Aboititz

Keahi de Aboititz

View Details
Matchu Lopes

Matchu Lopes

View Details
Camille Delannoy

Camille Delannoy

View Details
Jan Marcos Riveras

Jan Marcos Riveras

View Details
Ralph Boelen

Ralph Boelen

View Details
Sandro Pisu

Sandro Pisu

View Details
Gustavo Arrojo

Gustavo Arrojo

View Details
Mitu Monteiro

Mitu Monteiro

Age: 33

Nationality: Cape Verde

Kitng since: 1999

GKA ranking (Strapless Freestyle): 1

Titles:

Airton Cozzolino

Airton Cozzolino

Age: 22

Nationality: Italy

Kitng since: 1006

GKA ranking (Strapless Freestyle): 2

Titles:

Paulino Pereira

Paulino Pereira

Age: 27

Nationality: Portugal

Kitng since: 2005

GKA ranking (Strapless Freestyle): 3

Titles:

Keahi de Aboititz

Keahi de Aboititz

Age: 24

Nationality: Australia

Kitng since: 2003

GKA ranking (Strapless Freestyle): 4

Titles:

Matchu Lopes

Matchu Lopes

Age: 23

Nationality: Cape Verde

Kitng since: 2008

GKA ranking (Strapless Freestyle): 5

Titles:

Camille Delannoy

Camille Delannoy

Age: 18

Nationality: France

Kitng since: 2011

GKA ranking (Strapless Freestyle): 6

Titles:

Jan Marcos Riveras

Jan Marcos Riveras

Age: 29

Nationality: Dominican Republic

Kitng since: 2002

GKA ranking (Strapless Freestyle): 7

Titles:

Ralph Boelen

Ralph Boelen

Age: 25

Nationality: France

Kitng since: 2002

GKA ranking (Strapless Freestyle): 8

Titles:

Sandro Pisu

Sandro Pisu

Age: 22

Nationality: Italy

Kitng since: 2010

GKA ranking (Strapless Freestyle): 9

Titles:

Gustavo Arrojo

Gustavo Arrojo

Age: 25

Nationality: Spain

Kitng since: 2013

GKA ranking (Strapless Freestyle): 10

Titles:

Contact